Văn bản hướng dẫn giấy chứng nhận xuất xứ – C/O

– Giấy chứng nhận xuất xứ (tiếng Anh: Certificate of Origin, thường viết tắt là C/O) là một tài liệu sử dụng trong thương mại quốc tế nhằm xác định quốc gia xuất xứ của hàng hóa.

– Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa là văn bản hoặc các hình thức có giá trị pháp lý tương đương do cơ quan, tổ chức thuộc nước, nhóm nước, hoặc vùng lãnh thổ xuất khẩu hàng hóa cấp dựa trên quy định và yêu cầu liên quan về xuất xứ, chỉ rõ nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa đó. (Điều 3, Nghi định 31/2018/NĐ-CP)

– Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa giáp lưng là Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo quy định tại Điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập, được cấp bởi nước thành viên xuất khẩu trung gian dựa trên Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa của nước thành viên xuất khẩu đầu tiên. (Điều 3, Nghi định 31/2018/NĐ-CP)

GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ DÙNG ĐỂ LÀM GÌ ?

Giấy chứng nhận xuất xứ dùng để nộp cho cơ quan hải quan khi làm thủ tục hải quan để được hưởng ưu đãi về thuế.

– Giấy chứng nhận xuất xứ dùng để cung cấp cho khách hàng để chứng minh xuất xứ của hàng hoá.

XIN GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ Ở ĐÂU ?

– Cơ quan cấp C/O tại  thành phố Hồ Chí Minh:

+ VCCI: địa chỉ  171 Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM

+ Phòng quản lý xuất nhập khẩu khu vực Tp Hồ Chí Minh, địa chỉ số 12 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

Để biết quy trình xin cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá bạn cần nắm được các văn bản hướng dẫn sau:

VĂN BẢN HƯỚNG DẪN VỀ GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ

STT Số hiệu Tên văn bản Ngày Ghi chú
1* 31/2018/NĐ-CP Nghị định Quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa 08/03/2018 Văn bản pháp luật chung về C/O
2* 05/2018/TT-BCT Thông tư Quy định về xuất xứ hàng hóa 03/04/2018 Văn bản pháp luật chung về C/O
3*

38/2018/TT-BTC

62/2019/TT-BTC

QUY ĐỊNH VỀ XÁC ĐỊNH XUẤT XỨ HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU 30/10/2018 Văn bản pháp luật chung về C/O
4 15/2018/TT-BCT Thông tư Quy định về việc phân luồng trong quy trình Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi 29/06/2018 Văn bản pháp luật chung về C/O
5 39/2018/TT-BCT Thông tư Quy định kiểm tra, xác minh xuất xứ hàng hóa xuất khẩu 30/10/2018 Văn bản pháp luật chung về C/O
6 01/2013/TT-BCT Thông tư Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 06/2011/TT-BCT ngày 21 tháng 3 năm 2011 của Bộ Công Thương quy định thủ tục cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi 24/01/2013 Văn bản pháp luật chung về C/O
7 06/2011/TT-BCT Thông tư quy định thủ tục cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi 21/03/2011 Văn bản pháp luật chung về C/O
8 19/2006/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết Luật Thương mại về xuất xứ hàng hoá 20/02/2006 Văn bản pháp luật chung về C/O
9 10/2006/TT-BTM Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 08/2006/TT-BTM về việc hướng dẫn cách xác định xuất xứ hàng hoá đối với hàng xuất khẩu, nhập khẩu có xuất xứ không thuần tuý theo Nghị định số 19/2006/NĐ-CP ngày 20/2/2006 của Chính phủ quy định chi tiết … 06/01/2006 Văn bản pháp luật chung về C/O
10 07/2006/TT-BTM Thông tư hướng dẫn thủ tục cấp và quản lý việc cấp Giấy chứng nhận xuất xứ theo Nghị định số 19/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 2 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về xuất xứ hàng hóa 17/04/2006 Văn bản pháp luật chung về C/O
11 08/2006/TT-BTM Thông tư hướng dẫn cách xác định xuất xứ đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo Nghị định số 19/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 2 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về xuất xứ hàng hóa. 17/04/2006 Văn bản pháp luật chung về C/O
12 3624/QĐ-BCT Quyết định về việc ban hành Quy trình cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu D điện tử 12/9/2019 Văn bản pháp luật chung về C/O
13 27/2017/TT-BCT Thông tư sửa đổi bổ sung Thông tư số 28/2015/TT-BCT ngày 20 tháng 8 năm 2015 của Bộ Công Thương quy định về việc thực hiện thí điểm tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN 12/6/2017 Văn bản pháp luật chung về C/O
14 1313/QĐ-BCT Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2412/QĐ-BCT ngày 15 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quy trình cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi qua Internet 17/04/2017 C/O qua Internet
15 2412/QĐ-BCT Quyết định về việc ban hành Quy trình cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi qua Internet 21/06/2016 C/O qua Internet
16 9866/QĐ-BCT Quyết định về việc ban hành Quy trình thí điểm cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa Mẫu D qua Internet (giai đoạn 2) 15/09/2015 C/O qua Internet
17 4099/QĐ-BCT Quyết định về việc ban hành Danh mục thương nhân được lựa chọn tham gia Quy trình thí điểm cấp Giấy chứng nhận xuất xứ qua Internet 25/04/2015 C/O qua Internet
18 4082/QĐ-BCT Quyết định về việc ban hành Quy trình thí điểm cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa Mẫu D qua Internet 24/04/2015 C/O qua Internet
19 873/BCT-XNK Hướng dẫn cấp C/O mẫu A cho giầy dép xuất khẩu gửi tại kho ngoại quan đi EU 02/07/2014 Form A
20 11495/BCT-XNK Công văn hướng dẫn cấp C/O mẫu A cho giày xép xuất khẩu đi EU 12/12/2013 Form A
21 07/2020/TT-BCT Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 31/2015/TT-BCT ngày 24 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thành lập khu vực thương mại tự do ASEAN – Úc – Niu Di-lân 30/03/2020 Form AANZ
22 42/2018/TT-BCT Thông tư số 42/2018/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 31/2015/TT-BCT ngày 24 tháng 9 năm 2015 quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thành lập khu vực thương mại tự do ASEAN – Úc – Niu Di-lân 11/12/2018 Form AANZ
23 31/2015/TT-BCT Thông tư quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thành lập khu vực thương mại tự do ASEAN-Úc-Niu di lân 24/09/2015 Form AANZ
24 21/2019/TT-BCT Thông tư Quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do ASEAN – Hồng Công, Trung Quốc 11/08/2019 Form AHK
25 15/2010/TT-BCT Thông tư thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN-Ấn Độ 15/04/2010 Form AI
26 44/2008/QĐ-BCT Quyết định Ban hành Quy chế cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa Mẫu AJ để hưởng các ưu đãi theo Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện ASEAN – Nhật Bản 12/08/2008 Form AJ
27 13/2019/TT-BCT Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2014/TT-BCT ngày 25 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Khu vực thương mại tự do ASEAN – Hàn Quốc 31/07/2019 Form AK
28 26/2018/TT-BCT Sửa đổi, bổ sung phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư số 20/2014/TT-BCT ngày 25/6/2014 của Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Khu vực thương mại tự do Asean – Hàn Quốc 14/09/2018 Form AK
29 04/2015/TT-BCT Thông tư sửa đổi, bổ sung Quy tắc cụ thể mặt hàng ban hành kèm theo Thông tư số 20/2014/TT-BCT ngày 25 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định khu vực thương mại tự do ASEAN – Hàn Quốc 16/03/2015 Form AK
30 20/2014/TT-BCT Thông tư quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định khu vực thương mại tự do ASEAN – Hàn Quốc 25/06/2014 Form AK
31 06/2020/TT-BCT Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2019/TT-BCT ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương 24/03/2020 Form CPTPP
32 03/2019/TT-BCT Thông tư Quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương 22/01/2019 Form CPTPP
33 25/2019/TT-BCT Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 22/2016/TT-BCT ngày 03 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN 14/11/2019 Form D
34 10/2019/TT-BCT Thông tư Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 22/2016/TT-BCT ngày 03 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hoá ASEAN ______________ 22/07/2019 Form D
35 22/2016/TT-BCT Thông tư Thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN 10/03/2016 Form D
36 28/2015/TT-BCT Thông tư quy định việc thực hiện thí điểm tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN 20/08/2015 Tự chứng nhận xuất xứ
37 12/2019/TT-BCT Thông tư quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định khung về hợp tác kinh tế toàn diện giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa 30/07/2019 Form E
38 21/2014/TT-BCT Thông tư sửa đổi, bổ sung Quy tắc cụ thể mặt hàng ban hành kèm theo Thông tư số 36/2010/TT-BCT ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Công Thương thực hiện Quy tắc Thủ tục cấp và kiểm tra xuất xứ sửa đổi và Quy tắc cụ thể mặt hàng theo hệ thống hài hò 25/06/2014 Form E
39 35/2012/TT-BCT Thông tư Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 36/2010/TT-BCT ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Bộ Công Thương thực hiện Quy tắc Thủ tục cấp và kiểm tra xuất xứ sửa đổi và Quy tắc cụ thể mặt hàng theo hệ thống hài hòa phiên bản 2007 trong Hiệp định Thương mại hàng hóa 29/11/2012 Form E
40 37/2011/TT-BCT Thông tư sửa đổi Thông tư số 36/2010/TT-BCT ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Bộ Công Thương thực hiện Quy tắc Thủ tục cấp và kiểm tra xuất xứ sửa đổi và Quy tắc cụ thể mặt hàng theo hệ thống hài hòa phiên bản 2007 trong Hiệp định Thương mại … 10/10/2011 Form E
41 01/2011/TT-BCT Thông tư sửa đổi Thông tư số 36/2010/TT-BCT ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Bộ Công Thương thực hiện Quy tắc Thủ tục cấp và kiểm tra xuất xứ sửa đổi và Quy tắc cụ thể mặt hàng theo hệ thống hài hòa phiên bản 2007. 14/01/2011 Form E
42 36/2010/TT-BCT Thông tư thực hiện Quy tắc Thủ tục cấp và kiểm tra xuất xứ sửa đổi và Quy tắc cụ thể mặt hàng theo hệ thống hài hòa phiên bản 2007 trong Hiệp định Thương mại Hàng hóa thuộc Hiệp định Khung về Hợp tác kinh tế toàn diện giữa Hiệp hội các quốc … 15/11/2010 Form E
43 11/2018/TT-BCT Thông tư Sửa đổi, bổ sung của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á Âu 29/05/2018 Form EAV
44 21/2016/TT-BCT Thông tư Quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á – Âu 20/09/2016 Form EAV
45 11/2020/TT-BCT Thông tư quy định quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) 15/06/2020 Form EUR.1
46 04/2010/TT-BCT Thông tư thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Bản Thoả thuận giữa Bộ Công Thương nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Công Thương nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào về Quy tắc xuất xứ áp dụng cho các mặt hàng được hưởng ưu đãi thuế suất … 25/01/2010 Form S
47 05/2015/TT-BCT Sửa đổi, bổ sung mẫu Giấy CNXXHH ban hành kèo theo Thông tư số 31/2013/TT-BCT ngày 15 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định khu vực thương mại tự do Việt Nam – Chi Lê 27/03/2015 Form VC
48 31/2013/TT-BCT Thông tư Quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định khu vực thương mại tự do Việt Nam – Chi Lê 15/11/2013 Form VC
49 10/2009/TT-BCT Thông tư của Bộ Công Thương về việc thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định giữa nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Nhật Bản về Đối tác Kinh tế 18/05/2009 Form VJ
50 48/2015/TT-BCT Thông tư sửa đổi Thông tư số 40/2015/TT-BCT ngày 18 tháng 11 năm 2015 của Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – Hàn Quốc 14/12/2015 Form VK
51 40/2015/TT-BCT Thông tư quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – Hàn Quốc 18/11/2015 Form VK
52 08/2020/TT-BCT Thông tư Quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại Việt Nam – Cuba 04/08/2020 Form VN-CU
53 17/2011/TT-BCT Thông tư thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Bản Thỏa thuận về việc thúc đẩy thương mại song phương giữa Bộ Công Thương nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Thương mại Vương quốc Campuchia áp dụng cho những mặt hàng có xuất xứ từ một … 14/04/2011 Form X
54 01/2010/TT-BCT Thông tư thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) để thành lập Khu vực thương mại tự do ASEAN (AFTA) 01/08/2010  

Quý khách hàng có nhu cầu cần tư vấn về nghiệp vụ Hải quan xuất nhập khẩu, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây:

DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU ĐÔNG PHƯƠNG

– Địa chỉ: 88 Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

– Hotline: Địa chỉ: 88 Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

– Hotline: 0932.220.339 (Mr. TƯỞNG)

– E mail: tony@dongphuong.vn

– Website: http://dongphuong.vn/

Hãy like và share nếu bạn thấy hay

Check Also

Anh dai dien form EUR1

File Excel in C/O form EUR.1

Theo hướng dẫn tại công văn số 812/XNK-XXHH ngày 30 tháng 7 năm 2020 thì …

error: Content is protected !!