Hướng Dẫn Kê Khai C/O Mẫu EUR.1 Của Việt Nam

Hướng Dẫn Kê Khai C/O Mẫu EUR.1 Của Việt Nam, Ban hành kèm theo công văn số 0811/XNK-XXHH ngày 30 tháng 7 năm 2020)

C/O mẫu EUR.1 của Việt Nam phải được kê khai bằng tiếng Anh và đánh máy. Nội dung kê khai C/O cụ thể như sau:

1. Ô trên cùng bên phải: số tham chiếu (do cơ quan, tổ chức cấp C/O điền) Số tham chiếu gồm 16 ký tự, chia làm 5 nhóm, cụ thể như sau:
a) Nhóm 1: tên viết tắt của nước thành viên xuất khẩu là Việt Nam, gồm 02 ký tự là “VN”.
b) Nhóm 2:
– Tên viết tắt của nước thành viên nhập khẩu thuộc EU, gồm 02 ký tự như sau:

Giay chung nhan xuat xu eur3

– Trường hợp chưa xác định nước nhập khẩu vào thời điểm xuất khẩu, ghi tên viết tắt của Liên minh châu Âu, gồm 02 ký tự là “EU”.
– Tên viết tắt của nước, nhóm nước, vùng lãnh thổ quy định tại Chương IV Thông tư số 11/2020/TT-BCT ngày 15 tháng 6 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (sau đây gọi là Thông tư số 11/2020/TT-BCT), gồm 02 ký tự như sau:

Giay chung nhan xuat xu eur4

c) Nhóm 3: năm cấp C/O, gồm 02 ký tự. Ví dụ: cấp năm 2020 sẽ ghi là “20”.
d) Nhóm 4: mã số của cơ quan, tổ chức cấp C/O, gồm 02 ký tự. Danh mục các cơ quan, tổ chức cấp C/O quy định tại Phụ lục VIII ban hành kèm theo Thông tư số 11/2020/TT-BCT. Danh mục này được cập nhật tại Hệ thống quản lý và cấp chứng nhận xuất xứ điện tử của Bộ Công Thương tại địa chỉ www.ecosys.gov.vn khi có sự thay đổi.
đ) Nhóm 5: số thứ tự của C/O, gồm 05 ký tự.
e) Giữa nhóm 1 và nhóm 2 có gạch ngang “-”; Giữa nhóm 3, nhóm 4 và nhóm 5 có dấu gạch chéo “/”.
Ví dụ: Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực Thành phố Hồ Chí Minh cấp
C/O mang số thứ 6 cho một lô hàng xuất khẩu sang Cộng hòa Liên bang Đức trong năm 2020 thì số tham chiếu của C/O này sẽ là: “VN-DE 20/02/00006”

Mau CO EUR.1

Ô số 1: tên giao dịch và địa chỉ đầy đủ của nhà xuất khẩu, tên nước thành viên xuất khẩu (Việt Nam).

Ô số 3: tên giao dịch và địa chỉ đầy đủ của nhà nhập khẩu, tên nước thành viên nhập khẩu.
Trường hợp chưa xác định nước nhập khẩu vào thời điểm xuất khẩu, điền thông tin nhà nhập khẩu trung gian và nước nhập khẩu trung gian.

Ô số 4: tên nước, nhóm nước, vùng lãnh thổ xuất xứ của hàng hóa.

Ô số 5: tên nước, nhóm nước, vùng lãnh thổ nhập khẩu hàng hóa. Trường hợp chưa xác định nước nhập khẩu vào thời điểm xuất khẩu, điền thông tin nước nhập khẩu trung gian.

Ô số 6: ngày khởi hành, tên phương tiện vận tải (nếu gửi hàng bằng máy bay thì ghi “By air”, nếu gửi bằng đường biển thì điền tên tàu) và tên cảng bốc dỡ hàng. Trường hợp chưa xác định cảng dỡ hàng vào thời điểm xuất khẩu, điền thông tin cảng trung chuyển.

Ô số 7: ISSUED RETROSPECTIVELY, DUPLICATE hoặc ghi chú khác (nếu có).
Trường hợp áp dụng Điều 22 Thông tư số 11/2020/TT-BCT, thương nhân ghi ngày, nơi xuất khẩu hàng hóa và nêu rõ lý do.

Ô số 8: số thứ tự các mặt hàng (mỗi mặt hàng có một số thứ tự riêng), ký hiệu và số hiệu, số lượng kiện hàng, loại kiện hàng, mô tả hàng hóa và mã HS (ở cấp 6 số).

Ô số 9: trọng lượng cả bì của hàng hóa (hoặc đơn vị đo lường khác).

Ô số 10: số, ngày của hóa đơn thương mại và trị giá lô hàng.

Ô số 11: dành cho cơ quan, tổ chức cấp C/O.
– Dòng thứ nhất và dòng thứ hai: để trống.3
– Dòng thứ ba: tên viết tắt của cơ quan, tổ chức cấp C/O theo danh sách tại Phụ lục II đính kèm công văn này.
– Dòng thứ tư: Viet Nam.
– Dòng thứ năm: địa điểm; ngày, tháng, năm cấp C/O.
– Dòng thứ sáu: họ và tên, chữ ký của người có thẩm quyền ký C/O.

Ô số 12:
– Dòng thứ nhất: địa điểm; ngày, tháng, năm đề nghị cấp C/O.
– Dòng thứ hai: họ và tên, chữ ký của người ký đơn đề nghị cấp C/O.

Ô số 13: dành cho cơ quan có thẩm quyền của nước thành viên nhập khẩu.

Ô số 14: dành cho cơ quan, tổ chức cấp C/O để ghi kết quả xác minh xuất xứ.

15. Đối với các mục có quy định “optional” (tại Ô số 3, Ô số 6, Ô số 10) và mục HS (tại Ô số 8), thương nhân có quyền lựa chọn thể hiện hoặc không thể hiện thông tin trên C/O mẫu EUR.1. Tuy nhiên, các thông tin này sẽ thể hiện trên Đơn đề nghị cấp C/O để đảm bảo xác minh được xuất xứ hàng hóa.

16. Đối với tiêu chí xuất xứ hàng hóa: Tiêu chí xuất xứ hàng hóa phải được thể hiện tại Bảng kê khai hàng hóa xuất khẩu theo mẫu quy định tại các Phụ lục ban hành kèm Thông tư số 05/2018/TT-BCT ngày 03 tháng 4 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về xuất xứ hàng hóa. Theo đó:
– Tại Mục “Tiêu chí áp dụng” ở góc trên bên phải Bảng kê khai hàng hóa
xuất khẩu: ghi “PSR”.
– Tại Mục “Kết luận”: ghi rõ tiêu chí xuất xứ hàng hóa theo quy định tại Phụ
lục II ban hành kèm theo Thông tư số 11/2020/TT-BCT.

Quý khách hàng có nhu cầu cần tư vấn về nghiệp vụ Hải quan xuất nhập khẩu, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây:

DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU ĐÔNG PHƯƠNG

– Địa chỉ: 88 Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, TP HCM
– Hotline: 0932.220.339 (Mr. TƯỞNG)
– E mail: tony@dongphuong.vn
– Website: http://dongphuong.vn/

HÃY LIKE VÀ SHARE NẾU BẠN THẤY HAY.

 

Check Also

Anh dai dien form EUR1

File Excel in C/O form EUR.1

Theo hướng dẫn tại công văn số 812/XNK-XXHH ngày 30 tháng 7 năm 2020 thì …

error: Content is protected !!