Tag Archives: KHAI BO SUNG

Khai bổ sung hồ sơ hải quan

Khai bo sung ho so hai quan

Quy định về khai bổ sung hồ sơ hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại điều 20 thông tư 38/2015/TT-BTC và 39/2018/TT-BTC Trước khi khai chính thức tờ khai hải quan bạn cần kiểm tra kỹ các thông tin đã nhập liệu trên phần mềm khai hải …

Read More »
error: Content is protected !!