Tag Archives: Cấp lại Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa

Cấp lại Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa

giay chung nhan xuat xu

Theo quy định tại điều 18, nghị định 31/2018/NĐ-CP, ngày 08/03/2018, thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận xuất xứ hàng như sau:  1. Cơ quan, tổ chức cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa cấp lại Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong các trường hợp sau …

Read More »
error: Content is protected !!