Tag Archives: Các trường hợp hủy tờ khai hải quan

Các trường hợp hủy tờ khai hải quan

Huỷ tờ khai hải quan là nội dung được quy định tai điều 22, Thông tư 39/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 38/2015/TT-BTC quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan, thuế và quản lý thuế với hàng hóa xuất, nhập khẩu. Việc huỷ …

Read More »
error: Content is protected !!