Tag Archives: Các công đoạn gia công

Các công đoạn gia công, chế biến đơn giản

giay chung nhan xuat xu

Theo hướng dẫn tại Nghị định 31/2018/NĐ-CP, thì các công đoạn gia công, chế biến đơn giản gồm: Công đoạn gia công, chế biến sau đây khi được thực hiện riêng rẽ hoặc kết hợp với nhau, được xem là đơn giản và không được xét đến khi xác định …

Read More »
error: Content is protected !!